BuiltWithNOF

GCSoft Informatikai Kft (8000 Székesfehérvár, Budai út 62.) info@gcsoft.hu

GeoCalc 3.5 jellemz?i

Adatrögzítő
A program képes a felmérési munkák során általában használt adatrögzítők adatait feldolgozni. Az adatrögzítőkből az alábbi adatokat tudja értelmezni:

 • Psz Pontszám (álláspont, iránypont)
 • Hz Vízszintes szög
 • Zi Magassági szög 
 • Tf Ferde távolság
 • Tv Vízszintes távolság
 • dM Magasságkülönbség
 • Mj Jelmagasság
 • Mm Műszermagasság
 • Pkód Pont jellege

Az adatrögzítőknél a tároláshoz a gyári beállításokat kell használni, de egyes esetekben lehet ettől eltérés. A program által ismert adatrögzítő típusok, formátumok a következők:

 • GeoCalc-AR
 • Geodimeter UDS
 • GeoProfi MJK
 • GeoMAX
 • Sokkia SDR Alfanumerikus
 • Sokkia SDR Numerikus
 • Leica GSI-8
 • Leica GSI-16
 • Leica TC/TPS
 • Topcon

A GeoCalc programok alapvetoen vízszintes távolságokkal és magasságkülönbségekkel számolnak, az Adatrögzítő modul az ehhez szükséges vetületi redukciókat is elvégzi a szabályzatokban leírtak alapján.

Geodéziai számítások
A modul segítségével lehet a különböző geodéziai pontkapcsolási számításokat elvégezni. Főbb jellemzői:

 • Tartalmazza a főbb vízszintes értelmű alsógeodéziai számításokat (transzformációk, metszések, sokszögvonal számítások, kiegyenlítés, nagytömegű, gyors poláris feldolgozás).
 • Magassági sokszögvonal kiegyenlítése, trigonometriai magasság meghatározása.
 • Hatékony adatbevitel, hibakeresés, javítás, gyors adatfeldolgozás.
 • Bemenő és a kimenő adatokat adatállományokban tárolja. A bemenő állomány egyszerű szöveges formátumú, a kimenő állomány formázott szöveg (pdf).

Hálózatkiegyenlítés
A Hálózatkiegyenlítés modul vízszintes hálózatok és trigonometriai magasságméréssel mért magassági hálózatok kiegyenlítésére, valamint a részletmérések feldolgozására alkalmas. A számítások kiindulásaként szolgáló mérési eredmények közvetlenül a megfelelo muszerformátumokból betölthetok, de lehetoség van manuális adatbevitelre és különbözo formátumú jegyzokönyv állományok összefuzésére is.

Mind a vízszintes, mind a magassági mérések kiegyenlítésekor statisztikai számítások is készülnek, ezáltal lehetové válik a kiegyenlítés eredményeként kapott javítások matematikai statisztikai alapokon történo vizsgálata is. A számításokhoz különbözo hibahatárok és számítási élességek is megadhatók az egyes feladatok igényeinek megfeleloen. A hálózat kiegyenlítés mind beillesztett, mind önálló hálózatok számítására is fel van készítve. Vízszintes hálózatok esetén az összes defektusú tipusra elvégezheto a feldogozás.

Ezek az esetek a következok:

 • defektus = 1 : a hálózatban egyetlen fix koordinátájú pont van, a kiegyenlítésben irány- és távmérések is szerepelnek
 • defektus = 2 : a hálózatban egyetlen fix koordinátájú pont van, a kiegyenlítésben csak iránymérések szerepelnek
 • defektus = 3 : a hálózatban nincsen fix koordinátájú pont, a kiegyenlítésben irány- és távmérések is szerepelnek
 • defektus = 4 : a hálózatban nincsen fix koordinátájú pont, a kiegyenlítésben csak iránymérések szerepelnek

A vízszintes kiegyenlítás elvégzése után a rebdszer autómatikusan tudja generálni a koordináták és mérési eredmények alapján a mérethelyes mérési vázlatot.

Térbeli transzformáció
A Térbeli transzformáció modullal lehet a hazai vetületi rendszereink közötti átszámításokat elvégezni. A menü a következőket tartalmazza:

 • Transzformációs paraméterek: transzformációs paraméterek meghatározása térbeli hasonlósági transzformációval
 • Átszámítás: koordináták átszámítása
 • Beállítások: a nyomtatások során a koordináták kijelzésének élessége, valamint a transzformációs paraméterek manuális szerkesztése végezheto el

Adatcsere
A modulban lehet a GeoCalc formátumú adatbázisokban tárolt koordinátákat válogatni, csoportosítani, konvertálni, valamint a kézi, navigációs célú vevok (GPS) különbözo formátumú földrajzi koordináta állományainak beolvasása és átalakítására szolgál.

AKG jegyzőkönyv
A modul képes generálni a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet által előirt mérési és számítási jegyzőkönvyvet.